کلاس حرارتی عایق سیم های لاکی

 

کلاس حرارتی عایق سیم ها:

عایق الکتریکی به کار رفته در ساخت سیم لاکی انواع مختلفی دارد که بر اساس کلاس حرارتی دسته بندی می شوند. کلاس حرارتی نشان می دهد که در طول مدت استفاده از سیم، درجه حرارت از چه مقداری بالاتر نرود.  کلاس حرارتی، دمای سیم را در حالتی که بتواند عمر کاری 20000 ساعت داشته باشد، نشان می دهد.
hotclass
جدول زیر کلاسها و درجه حرارتی مربوطه را نشان می دهد.

کلاس های حرارتی بر اساس استاندارد IEC 60085

Letter Designation Thermal Class ˚C
Y 90
A 105
E 120
B 130
F 155
H 180
N 200
R 220
250

 

کلاس های حرارتی بر اساس استاندارد NEMA/IEC

Temperature ˚C Class
90 O
105 A
120 (IEC) E
130 B
155 F
180 H
200 200 (K)
220 220 (M)
240 + C
250 (IEC) 250

 

این کلاس های حرارتی مربوط به سیم لاکی بوده و  به معنای کلاس حرارتی وسایل برقی که این سیم ها در آن ها استفاده می شوند نیست.

 

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیم لاکی کاشان می باشد