انواع هادی های سیم لاکی

مشخصات هادی های سیم لاکی
ضریب حرارتی مقاومت فاکتور مقاومت فاکتور  وزنی Resistivity µ/cm وزن مخصوص Grams/cm3 نام اختصاری جنس هادی

0.00386

0.00380

0.00429

1

0.95

1.64

1

1.18

0.3

1.72

1.59

2.83

8.89

10.49

2.703

Cu

Ag

Al

مس

نقره

آلومینیوم

typeoflakisim

تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیم لاکی کاشان می باشد