آزمایشگاه

برای تولید سیم لاکی استاندارد و با کیفیت، وجود آزمایشگاهی با تجهیزات پیشرفته و دقیق اجتناب ناپذیر است. آزمایشگاه صنایع سیم لاکی کاشان نیز از همان ابتدا با استفاده از امکانات و روشهای مناسب و کارآمد، کنترل های لازم را برای تولید سیم لاکی تحت استانداردهای ملی و بین المللی انجام داده است. كارشناسان و متخصصان آزمايشگاه با انجام تستهایی كه حين توليد و پس از آن بطور دائم بر روي محصولات صورت مي گيرد، كيفيت تولیدات را با استناد به استانداردهاي IEC و ISIRI   همواره تحت کنترل دارند. این آزمایشگاه هم اینک آمادگی انجام همه آزمون های مورد نیاز سیم لاکی را دارد. دریافت پروانه استاندارد در سال 1382حاصل تلاش های کارکنان آزمایشگاه و سایر قسمت های شرکت در طی سالیان پس از تأسیس شرکت بوده است.

آزمونهای استاندارد سیم لاکی شامل موارد متعددی است که از جهت مکانیکی، الکتریکی، حرارتی و شیمیایی، سیم لاکی را مورد آزمایش قرار داده تا در هر مورد از قابلیت سیم لاکی در آن آزمون اطمینان حاصل شود. جدول زیر به طور خلاصه برخی از این آزمون ها را شرح می دهد :

نام آزمون توضیحات
سنجش قطر Diameter measurement قطر سیم لاکی و سیم هادی به صورت جداگانه توسط میکرومتر اندازه گیری می شود.

کشش آنی (پنوماتیکی)

Jerk Test سیم لاکی به صورت ناگهانی از دو طرف کشیده می شود تا میزان چسبندگی لاک و مقاومت آن در این شرایط بررسی شود.
پیچش سیم Mandrel مقاومت عایق در پیچش دور میله با قطر مشخص بدون ایجاد اشکالات مکانیکی و شکستگی عایق.
درصدافزایش طول Elongation سیم لاکی به صورت تدریجی از دو طرف کشیده می شود تا میزان افزایش طول آن در نقطه پارگی مشخص شود.
فنریت Spring Back زاویه برگشت سیم لاکی در اثر جمع شدن تحت نیروی خاص و دور استوانه مربوطه اندازه گیری می شود.
انعطاف پذیری و چسبندگی لاک Peel Test میزان چسبندگی لاک بر روی سطح هادی در این آزمون بررسی می شود.
خراش پذیری Abrasion مقاومت سیم لاکی در برابر خراش توسط جسم سخت سنجیده می شود.
مقاومت الکتریکی Electrical Resistance مقاومت الکتریکی یک متر سیم لاکی اندازه گیری می شود. این آزمون به خلوص مس به کار رفته در سیم لاکی ارتباط دارد.
پیوستگی عایق HVC پوشش پیوسته و بدون نقص لاک بر روی سطح سیم هادی در این آزمون بررسی می شود.
پنچری Pin Hole عدم وجود پنچری در عایق سیم لاکی (در طول مشخص) در این آزمون بررسی می شود.
ولتاژ شکست Breakdown Voltage حداکثر ولتاژ قابل تحمل سیم لاکی تا نقطه شکست عایقی (اتصال) در این آزمون مشخص می شود.
شوک حرارتی Heat Shock مشخص شدن کلاس حرارتی لاک عایق به وسیله تحمل حرارت سیم لاکی در مدت 30 دقیقه
نرم شدن پوشش لاک Cut Through تحمل حرارتی لاک عایق در حرارت بالا و تحت نیرو در مدت 2 دقیقه بدون نرم شدن آن
ضریب تلفات دی الکتریک Tangent Delta مشخص شدن میزان تلفات دی الکتریک سیم لاکی در حین افزایش دما
لحیم پذیری Solder ability مدت زمان لحیم پذیری سیم لاکی در حرارت مشخص. توضیح اینکه این آزمون فقط برای لاک های لحیم پذیر انجام می شود.
تمامی حقوق این سایت متعلق به شرکت سیم لاکی کاشان می باشد